Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp phải là một giải pháp tổng thể và phải phù hợp với quy mô của từng doanh nghiệp, phù hợp với từng thời ...
Bằng hệ thống công nghệ tiên tiến, hiện đại, ITECHPRO đang cung cấp dịch vụ “Đánh giá nhân viên” cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhằm giúp ...

Công nghệ đánh giá nhân viên

Bằng hệ thống công nghệ tiên tiến, hiện đại, ITECHPRO đang cung cấp dịch vụ “Đánh giá nhân viên” cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp đánh giá chính xác năng lực của nhân viên trong các kỳ thi sát hạch, kiểm tra và hỗ trợ lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác cho từng nhân viên của mình.

Chương trình đánh giá được thực hiện bằng hệ thống GTS System 2015 của ITECHPRO. Chi tiết xin xem tại www.gts.vn

 

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved