Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp phải là một giải pháp tổng thể và phải phù hợp với quy mô của từng doanh nghiệp, phù hợp với từng thời ...
Bằng hệ thống công nghệ tiên tiến, hiện đại, ITECHPRO đang cung cấp dịch vụ “Đánh giá nhân viên” cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhằm giúp ...

Phát triển phần mềm theo yêu cầu

ITECHPRO cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm theo yêu cầu của các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các giải pháp phần mềm cho khối Nhà nước:

 • Phần mềm quản lý cán bộ công chức.
 • Giải pháp phần mềm tác nghiệp (giải pháp hướng tới nền Hành chính điện tử dành cho các cơ quan quản lý hành chính).
 • Cổng thông tin điện tử.
 • Hệ thống thông tin địa lý và công nghệ viễn thám.

Các giải pháp phần mềm cho khối Trường học:

 • Phần mềm quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến GTS System 2015 | www.gts.vn.

Các giải pháp phần mềm cho khối Doanh nghiệp:

 • Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương ITECHPRO HRP.
 • Phần mềm quản lý chấm công.
 • Phần mềm quản lý đánh giá nhân viên.
 • Phần mềm quản lý tuyển dụng.
 • Phần mềm quản lý đào tạo.
 • Phần mềm quản lý thi trắc nghiệm (phục vụ tuyển dụng, đào tạo nhân viên).
 • Phần mềm quản lý bãi xe thông minh Golden Eye 6.6.
 • Giải pháp Thương mại điện tử.
 • Phần mềm quản lý bán hàng.
 • Phần mềm quản lý khách hàng CRM.
 • Phần mềm quản lý mua hàng.
 • Phần mềm quản lý kho hàng.
 • Phần mềm quản lý nhà phân phối.
 • Phần mềm quản lý đại lý.
 • Phần mềm quản lý dự án.
 • Phần mềm quản lý công việc.
 • Phần mềm quản lý tài liệu.
 • Phần mềm quản lý văn bản.
 • Phần mềm quản lý sản xuất.
 • Phần mềm quản lý chiến lược công ty.

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved