Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Bảo hiểm EZMAX Insurance

Hệ thống quản lý bảo hiểm EZMAX INSURANCE có đầy đủ các tính năng và chức năng tiện ích, thông minh sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý các thông tin và mẫu biểu liên quan đến Bảo hiểm Xã hội tại doanh nghiệp và các loại bảo hiểm khác của doanh nghiệp một cách hiệu quả, tiện lợi, nhanh chóng và chính xác.

 

 

Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ quản lý bảo hiểm của nhiều mô hình doanh nghiệp với nhiều quy mô khác nhau hoặc các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh trên cùng một hệ thống theo công nghệ tập trung phân tán.

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved