Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Công cụ, dụng cụ EZMAX Tool

Hệ thống Phần mềm quản lý công cụ dụng cụ EZMAX Tools có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến sẽ giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý việc cấp phát công cụ, dụng cụ cho từng nhân viên một cách chính xác và khách quan, đồng thời theo dõi được tình trạng của các công cụ dụng cụ từ khi mua về, giao sử dụng cho đến khi thanh lý.

 

 

Đặc biệt, hệ thống cho phép quản lý công cụ dụng cụ đồng thời cho nhiều chi nhánh trên cùng hệ thống.

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved