Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Dự án EZMAX Project

Hệ thống phần mềm quản lý dự án EZMAX PROJECT có đầy đủ các tính năng và chức năng tiện ích, thông minh sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý các dự án trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động nghiên cứu, phát triển của doanh nghiệp mình một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác.

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved