Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Khách hàng EZMAX CRM

Hệ thống Phần mềm Quản lý Khách hàng EZMAX CRM có đầy đủ các tính năng và chức năng tiện ích, thông mình sẽ giúp cho các doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, thực hiện chiến dịch marketing một cách tự động, thuận tiện, với hệ thống báo cáo sẵn sàng mọi lúc mọi nơi.

 

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved