Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Mua hàng EZMAX Purchasing

Hệ thống quản lý mua hàng EZMAX Purchasing 8.6 có đầy đủ các tính năng và chức năng tiện ích, thông minh sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý hoạt động mua hàng một cách chủ động, bao gồm:quản lý nhà cung cấp, quản lý công nợ với nhà cung cấp, quản lý giá mua, quản lý tình trạng giao hàng và tự động gợi ý, lựa chọn ra nhà cung cấp tốt nhất.

 

 

Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ việc mua hàng theo mô hình nhiều điểm mua hàng trên cùng một hệ thống theo công nghệ tập trung phân tán và sử dụng mã vạch trong quản lý nhập xuất hàng hoá, sản phẩm.

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved