Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Sản xuất EZMAX Manufacturing

Giải pháp Phần mềm Quản lý Sản xuất EZMAX Manufacturing 8.6 có đầy đủ các tính năng tiện ích, thông minh giúp cho các doanh nghiệp chủ động trong việc quản lý các kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất, quản lý năng suất, quản lý tối ưu nguyên vật liệu, vật tư, công cụ, nhân công phục vụ sản xuất, theo dõi trạng thái của đơn hàng và quản lý các chi phí của hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp một cách chính xác và hiệu quả nhất.

 

 

Đặc biệt, hệ thống cho phép quản lý sản xuất đồng thời cho nhiều nhà máy, xưởng sản xuất trên cùng hệ thống.

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved