Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý nhân sự, tiền lương EZMAX HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập ...
Hệ thống Golden Eye 6.6 được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý xe gửi, xe vào ra tại các điểm trong giữ xe ô tô, xe máy hiện nay. Hệ thống đã khắc phục ...

Phần mềm Quản lý Tuyển dụng - EZMAX Recruitment

Hệ thống Phần mềm Quản lý Tuyển dụng EZMAX Recruitment 8.6 có đầy đủ các tính năng và chức năng tiện ích, thông minh sẽ giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức quản lý tập trung hoạt động tuyển dụng nhân sự bao gồm các chức năng từ khâu xây dựng yêu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, quản lý tuyển dụng, quản lý kết quả tuyển dụng, quản lý đào tạo, đánh giá nhân sự sau tuyển dụng, …một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved